Platby školného a ostatní poplatky 

Platba školného

Pro rok 2019/20 je výše školného 550,-.Kč. Platbu proveďte trvalým příkazem nejpozději do 15. v měsíci 
na účet: 115-4885150257/0100
variabilní symbol: rodné číslo dítěte (bez lomítka)
Do poznámky uveďte jméno dítěte.

 
PŘEDŠKOLÁK MÁ NÁROK NA BEZPLATNOU DOCHÁZKU. 

Platba stravného

V září je nutné zaplatit zálohu 800,- na účet školy (platí pro nově zapsané děti): 115 - 4885150257/0100. Vyúčtování zálohy a vrácení přeplatků proběhne v na konci školního roku. Uhraďte prosím do 15. 9. 2019

Pravidelné měsíční platby

Vždy na začátku měsíce je nutné uhradit částku podle projedených obědů dítěte v předchozím měsíci.
Způsob platby zvolte v Přihlášce ke stravování.

Přihláška ke stravování

Ceník jídel

 
V případě nepřítomnosti dítěte prosíme o jeho omluvení NEJPOZDĚJI do 7.45 hod. na tel. čísle 776 618 410. Děkujeme.