Aktuálně ze školy 

Upozornění

V pátek 21. 9. odpadá lekce plavání z důvodu probíhající rekonstrukce v bazénu Slovany.

 

Předplavecká výuka

Přihlášené děti musí mít koupací čepici, viditelně nadepsanou jménem dítěte, plavky a ručník. Vše v batůžku na záda.

 

Úhrada školného

Výše školného ve školním roce 2018/19 je 450,-. Prosím rodiče, aby včas zadali trvalý příkaz k platbě. Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§ 123 odst. 1 školského zákona). Bližší info v sekci PLATBY.