Vyhlášky a informace 

Hygienická opatření - COVID - 19

Na základě nařízení vlády z 9. 9. 2020 je povinnost mít ve vnitřních prostorách školy zakrytá ústa a nos. Toto se vztahuje jen na dospělý doprovod dětí. 

GDPR vrs. Covid-19

11. 9. 2020

 

Rozpočet 2021

Schválený rozpočet mateřské školy na rok 2021 spolu s výhledy: rozpočet

2. 1. 2021

 

Projekty:

Šablony III.

Na základě žádosti ředitelky mateřské školy o podporu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III“ byla schválena pod registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020550 pro Mateřskou školu Letkov finanční podpora ve výši 246.594,- Kč.

Projekt probíhá v období od 1. 9. 2019 a realizace bude ukončena 31. 8. 2021.

Projekt je zaměřen na aktivity rozvíjející ICT, sdílení zkušeností pedagogů, spolupráci s rodiči dětí a projektové dny.

publicita

 

MAP III. 

Tento projekt má za cíl zlepšit kvalitu vzdělávání. Hlavním prostředkem pro realizaci tohoto cíle jsou společná setkávání přímých aktérů formálního a neformálního vzdělávání nad aktuálními tématy, sdílení zkušeností a hledání řešení.

  

Mrkvička

MŠ je zapojena do programu Mrkvička, v rámci kterého je jí poskytována metodika a realizace komplexní ekologické výchovy.