Něco málo o MŠ Letkov 

Mateřská škola Letkov vznikla po rekonstrukci bývalé školy, postavené v Letkově počátkem minulého století. Dětmi nebyla využívána od roku 1976. Novou MŠ má možnost navštěvovat 37 dětí, k dispozici mají dvě herny - v přízemí školy a v prvním patře budovy, a velkou zahradu s dřevěnými herními prvky. V MŠ je nově vybavená výdejna, strava je dovážena z jídelny ZŠ a MŠ Božkov.

Hlavním výchovným a vzdělávacím cílem MŠ je vytvoření prostředí, kde se budou cestou přirozené výchovy rozvíjet samostatné, zdravě sebevědomé a tvořivé děti. MŠ dětem poskytuje co nejlepší podmínky, podporuje je v jejich rozvoji a respektuje jejich individualitu. MŠ využívá venkovského prostředí, ve kterém se škola nachází a přiblížuje co nejvíce dětem život v přírodě. Příroda poskytuje nekonečné množství podnětů pro rozvoj osobnosti, proto umožňujeme dětem co největší kontakt s ní. Umožňujeme jim vnímat zákonitosti přírody a vedeme je k uvědomění, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. Využíváme přirozené zvídavosti dětí a jejich potřebu objevovat stále něco nového. Nové informace dětem poskytujeme především prožitkem, vedeme je k vlastnímu poznávání, k projevování zájmu o učení, omezujeme předkládání hotových poznatků. Využíváme náhodných situací a spontánních činností dětí, přiměřeně reagujeme a vysvětlujeme to, co nechápou, co je zajímá, využíváme podnětů a nápadů z jejich strany. Naším cílem je dovést děti na konci jejich předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získaly přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy  pro  zdravé sebevědomí a sebejistotu.

 

Mateřská škola Letkov, příspěvková organizace

IČO: 06150144
Zřizovatel školy: Obec Letkov

Ředitelka školy: Mgr. Gabriela Synková Groeslová
Učitelky školy: Markéta Kovaříková, Iva Vagnerová, Bc. Lucie Vávrová

Asistentky pedagoga: Dagmar Málková

Adresa školy: MŠ Letkov, Plzeňská 51, 326 00 Plzeň
Telefonní číslo: 377 456 000
Účet školy: 115 - 4885150257/0100
E-mail: reditelka@msletkov.cz
Www: www.msletkov.cz

Kapacita školy: 37 dětí
Počet provozních pracovníků: 2
Provoz mateřské školy: 7.00 - 16.00