Kritéria přijímání dětí do mateřské školy 

Zápisy do MŠ

informace pro rodiče

 

Hlavní kritéria přijímání dětí do mateřské školy

1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v obci Letkov.

2. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v obci Letkov.

3. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v obci Letkov.

4. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou druhého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v obci Letkov. Děti mladší 3 let budou přijímány v případě volné kapacity MŠ a za předpokladu vytvořených komplexních materiálních a personálních podmínek pro vzdělávání mladších dětí a současně připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v MŠ (dítě je schopno socializace v kolektivu, je schopno komunikovat a vyjádřit vlastní potřeby, má vytvořeny hygienické a stravovací návyky). 

5. Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je rozhodující, zda je v mateřské škole zapsaný sourozenec dítěte. Přednostně se přijímají děti, které mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v obci Letkov.

6. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti nespádové podle věku v pořadí od nejstaršího.

Spádové děti jsou (dle obecně závazné vyhlášky obce Lekov č. 2/2017) děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v obci Letkov