Zápisy do MŠ 

Výsledky přijímacího řízení

Přijaté děti: 8, 4, 2, 15, 3, 20, 14, 6, 22, 23, 9, 5, 19

Nepřijaté děti: 11, 16, 17, 7, 13, 18, 12, 1, 21, 10

Od 17. 5. - 21. 5. si můžete rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vyzvednout osobně v MŠ, dále pak bude zasláno poštou.

10. 5. 2021

 

Zápisy 2021-2022

Sběr žádostí k předškolnímu vzdělávání do MŠ proběhne 3. 5. - 5. 5. 2021. Bližší informace naleznete v odkazu

informace pro rodiče

žádost o přijetí

19. 3. 2021

 

Hlavní kritéria přijímání dětí do mateřské školy

1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v obci Letkov.

2. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v obci Letkov.

3. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v obci Letkov.

4. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou druhého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v obci Letkov. Děti mladší 3 let budou přijímány v případě volné kapacity MŠ a za předpokladu vytvořených komplexních materiálních a personálních podmínek pro vzdělávání mladších dětí a současně připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v MŠ (dítě je schopno socializace v kolektivu, je schopno komunikovat a vyjádřit vlastní potřeby, má vytvořeny hygienické a stravovací návyky). 

5. Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je rozhodující, zda je v mateřské škole zapsaný sourozenec dítěte. Přednostně se přijímají děti, které mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v obci Letkov.

6. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti nespádové podle věku v pořadí od nejstaršího.

Spádové děti jsou (dle obecně závazné vyhlášky obce Lekov č. 2/2017) děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v obci Letkov