Povinně zveřejňované informace 

 

 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

1.

Úplný oficiální název povinného subjektu.

Mateřská škola Letkov, příspěvková organizace

2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost

  • Předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů
  • Zajištění školního stravování pro děti z mateřské školy (výdejna obědů)

Zřizovatel: Obec Letkov

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

zřizovací listina

3.

Popis organizační struktury povinného subjektu.

Organizační struktura

4.

Kontaktní spojení

Kontakty  

5.

Případné platba lze poukázat

Školné

Stravné

6.

Identifikační číslo školy (IČ)

06150144

7.

Daňové identifikační číslo (DIČ)

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty

8.

Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

ŠVP  

Zřizovací listina  

8.2 Rozpočet

Rozpočet 2021

9.

Žádosti o informace

Místo a způsoby podání 

10.

Příjem podání a podnětů

10.1 Opravné prostředky

Zákon 500/2004 Sb., správní řád

Formulář na opravný prostředek proti rozhdnutí povinného subjektu

10.2 Formuláře

Žádost o přijetí do MŠ

Přihláška ke stravování

Evidenční list dítěte

Žádost o poskytnutí informace

10.3 Popisy postupů

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis do MŠ (květen i v průběhu roku) - viz. Žádost o přijetí do MŠ

Pověření k vyzvedávání dítěte

Osvobození od úplaty - informace podá ředitelka školy

11.

Předpisy

11.1 Nejdůležitější pozžívané předpisy:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon 

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování   

12.

Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:

Sazebník úhrad za poskytování informací  

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

Dosud nebylo řešeno

13.

Licenční smlouvy

Nejsou uzavřeny

14.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím 

Výroční zpráva 2020