Kontaktní údaje 

Adresa školy 

Mateřská škola Letkov, příspěvková organizace

Plzeňská 51, 326 00 Letkov

 

ID datové schránky: cmzpa92

Www: www.msletkov.cz

pověřenec GDPR: Ing. Milan Krabec, milan.krabec@seznam.cz

 

Ředitelka MŠ

Mgr. Gabriela Synková Groeslová
- tel.: 377 456 000
- mob.: 776 424 393
- e-mail: reditelka@msletkov.cz

 

Třída Broučků

Markéta Kovaříková
Iva Vagnerová

- mobil do třídy: 776 618 410
- e-mail: broucci@msletkov.cz

 

Třída Soviček

Bc. Lucie Vávrová
Mgr. Gabriela Synková Groeslová

- mobil do třídy: 776 424 393
- e-mail: sovicky@msletkov.cz

 

Asistentka pedagoga

Dagmar Málková
 

Výdej obědů

Petra Horová
- e-mail:
hospodarka@msletkov.cz